Τσαρούχας Ιωάννης
Εξειδικευθείς στην ΜΕΘΟΔΟ ASI
Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
Βασιλίσσης Σοφίας 101, 115 21, Αθήνα
Τηλ. 210 6464744, Κιν. 6944 360152