Συνέντευξη ασθενή – Πλεονεκτήματα μεθόδου ASI

Ακολουθεί πραγματική συνέντευξη ασθενούς που περιγράφει την άμεση κινητική αποκατάσταση μετά την μέθοδο ASI που εφαρμόστηκε για την αρθροπλαστική του ισχίου της.